Bilag 1

Forebyggelses- og Patientrådet, FPR

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                        Juli 2007

Der er noget galt i Danmark på sundhedsområdet,

 

Ca. 400.000 danskere lider af kroniske hjerte- eller kredsløbssygdomme

Ca. 700.000 danskere har sygdomme i led, ryg eller muskler

Ca. 230.000 har kræft

Ca. 1.066.000 lider af hudsygdomme

Ca. 1.500.000 har en eller flere overfølsomhedssygdomme

Ca. 2.500.000 har akutte eller kroniske symptomer fra fordøjelsessystemet

Ca. 341.000 er dagligt på lykkepiller

Ca. 286.000 bruger angstdæmpende medicin

Ca. 320.000 indtager sovemedicin og indslumringspiller

Ca. 530.000 danskere lider af overvægt

Ca. 1.300.000 er så stressede, at det går ud over livskvaliteten.

Listen er fra Holistica-Medica info fra sept. 2006.

 

Efterfølgende liste er et udpluk fra en liste i Skadeligt Dentalmateriales blad nr. 3/2006 stammende fra tandlæge Henrik Lichtenbergs bog: ”Tandpleje, Sundhed? Sygdom?” Eget forlag. Pris kr. 190.-

 

1,8 mio. danskere er kronisk syge

1 ud af 6 piger i 9. klasse er så deprimeret, at vedkommende forsøger eller begår selvmord.

Hvorfor er Danmark på 16. pladsen i Europa vedrørende sundhed?

Hvorfor er der flere danskere, som får kræft, end i andre lande?

Hvorfor bruger vi 100 gange mere smertestillende medicin end finnerne?

Hvorfor vælger 500 danskere årlig selvmord?

Andre lande har procentvis færre selvmord.

Hvorfor er overfølsomhedssygdomme som høfeber, astma og eksem steget dramatisk overalt i Vesteuropa de sidste 30 år?

Hvorfor kan hver tiende par ikke få børn?

Hvorfor er tandlæge- eller klinikassistentbørn ofte skadet eller kronisk syge?

 

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed så er 4 ud af 10 danskere ofte eller dagligt på medicin (Dagbladet 24 Timer den 25-1-2007). Det giver 1,7 mio. danskere på medicin – og tallet stiger stødt!

 

Uddrag af artikel af læge Carsten Vagn-Hansen:

14.000 dør af rygning

3-4.000 dør af alkohol og stofmisbrug

4.500 dør af mangel på kropsligt arbejde og motion

1.350 dør af overvægt

20.000 dør af hjerte-kredsløbssygdomme

15.000dør af kræft

1.400 dør af psykiske belastninger

Ca. 800 begår selvmord

3.750 dør p g a manglende håndvask på hospitalerne

5.000 dør p g a hospitalsfejl (inkl. medicinfejl)

Den danske befolkning er på 5,5 mio.

                                                                                

                                                                                                                          

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Bilag 2

                                                                                                                              27-6-2004

Udgiftsforholdene på naturmedicinområdet i Danmark fra 2007 – 2016.

 

Modellen er baseret på bruttonationalproduktet, BNP, fra år 2002.

 

BNP udgjorde i 2002 kr. 1.324.498 mio. 10.3 % heraf gik til sundhedsområdet = 136,4 mia.

Ved 5,3 mio. indbyggere bliver det 25.700 kr. for hver.

 

Antager vi i modellen, at de 36,4 mia. bruges til at dække ulykker og trafikuheld, bliver der 100 mia. tilbage til øvrige sundhedsudgifter.

 

Hvis 30 % af danskerne stemmer ja til frit valg af sundhedsydelser, bliver der for 10-års perioden med stigende %-satser fra 3.000 til 30.000 mio. til naturmedicin, forebyggelse og div. behandlinger.

 

Kolonneforklaring:

 

Kolonne 2 = nuværende beløb til fordeling blandt begge grupper – naturmedicin og behandling i det nuværende system.

 

Kolonne 3 = %-satsen for naturmedicin stigende fra 10 % til 100 %

 

Kolonne 4 = 30 % stemmer for naturmedicin, så kan der efter 10 år benyttes 30 % af de 100 mia. hertil = 30 mia. Pengene forbliver et sted og benævnes Natursundhedsbanken forkortet til NSB.

 

Kolonne 5 = 25 % af beløbet kaldes natursundhedsbesparelsen forkortet til SB. Disse 25 % foreslås benyttet til de ældre fx til plejehjem og hjemmehjælp.

 

Kolonne 6 = 5 % af de 30 mia. anvendes hvert år til naturmedicinforskning her forkortet til NMF.

 

Kolonne 7 = Resten = 70 % af de 30 mia. forbliver i Natursundhedsbanken. Borgerne kan med deres plastickort trække derpå til forebyggelse og behandling hos naturbehandlere eller læger.

 

 

år

 

Nuværen-

de beløb

i mia.

%

NSB

30 %

25 %

Bespa-

relser.

5 %

Forsk-.

ning

70 % til

fordeling

2007

100000

10

3000

750

150

2100

2008

  

20

6000

1500

300

4300

2009

  

30

9000

2250

450

6300

2010

  

40

12000

3000

600

8400

2011

  

50

15000

3750

750

10500

2012

  

60

18000

4500

900

12600

2013

  

70

21000

5250

1050

14700

2014

  

80

24000

6000

1200

16800

2015

  

90

27000

6750

1350

18900

2016

  

100

30000

7500

1500

21000

Total mio.

 

 

165000

41250

8250

115500

1

2

3

4

5

6

7

 

For overskuelighedens skyld er modellen statisk uden prisudvikling.

Tilmelding til det nye naturmedicinsystem sker hvert år i november med gyldighed fra januar følgende år.

Princippet i systemet vil kunne bruges når som helst i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Bilag 3a     

100 års fejlagtige kræftbehandlinger

KRÆFT – Dens Årsager, Forebyggelse og Helbredelse

Uddrag fra bogen ”KRÆFT – Dens Årsager, Forebyggelse og Helbredelse” af Dr. H.W.Anderschou, dansk læge med naturhelbredelse som speciale – Klinik i London i 1920’erne.

Det er et ubestridt faktum, at en kvinde, som på grund af en  knude eller en fortyk-kelse i nærheden at brystvorten har underkastet sig en ”extirpation = (fjernelse) i tide” af det ene bryst inklusive kirtlerne, kort tid efter til sin rædsel vil opdage en ny knude af samme art i det andet bryst. Dette fører hende igen langs den røde tråd direkte til operationsbordet, og hvis det så bare var slut med det  - men det er det ikke. Når det andet bryst er helt og aldeles fjernet, og alle kirtler og alt væv er skrabet bort fra knoglerne, så  begynder den værste del af alle hendes forfærdelige lidelser. Kræftgiften, kræftdiatesen (diatese = sygdomsanlæg), som nu er berøvet sine kanaler og lagerpladser i brystkirtlerne og deres omgivelser fordeler sig nu gennem hele kroppen, cirkulerer med blodet rundt, angriber nye grupper af kirtler og absorberes gennem lymfekarsystemet og så videre, indtil vi har et ægte billede af kachexia (kakeksi = kraftesløshed), og døden efter kortere eller længere tid ind-finder sig som den eneste mulige befrielse.

Dette er selvfølgelig ikke en forklaring, jeg ikke kan bevise, og jeg er heller ikke den eneste, der har observeret det. Praktiserende læger verden over har præcis samme erfaring, hvilket kan bevises af tallene i de statistikker, der omhandler denne frygtelige sygdom.

Det ville føre for vidt at gå nærmere ind på disse statistikker, og de, der interesserer sig for det, vil kunne finde udtømmende materiale samlet i Dr. John Shaws bog: ”Cancer, its Fallacy, Theory and Fact”  (Kræft, dens vildfarelse, teori og kendsgerninger) – offentliggjort 1923 – som vil tilfredsstille ethvert krav. Jeg behøver blot her at nævne enkelte autoriteter, som på forskellige tidspunkter har bragt statistisk begrundet bevismateriale for kræft. Den fremragende kirurg Sir James Paget viste i sin ”Kirurgisk Patologi” (Patologi = sygdomslære) for nogle år siden, at den gennemsnitlige levealder for kræftsyge aldrig var mere end fire år, idet han regnede fra det tidspunkt, hvor kræften diagnosticeredes første gang, til døden indtrådte.

Desuden bekræftede han, at en operation ikke kan forlænge patientens liv det mindste. Af 70 brystkræft-patienter, som han selv opererede, døde de 23 inden for tre måneder, 25 inden for seks måneder, 21 inden for 12 måneder, og et af de 70 tilfælde var endnu i live fire år efter at have udsat sig for ”rationel operation i tide”.

Gynækologi = læren om sygdomme i de kvindelige kønsorganer.

Dr. Nassauer fortæller i ”Magazin der Gynäkologie” Nr. 43 om undersøgelser og statistikker leveret af den berømte kirurg, professor Kroenig i Freiburg og bemærker, at den operative behandling af kvindesygdomme var en fiasko. I henhold til  Kroenigs statistik døde 165 ud af 209 tilfælde af  carcinom (ondartet svulst) som han selv opererede, inden for tre år; efter fem års forløb var kun 11 endnu i live, efter syv år betegnes 4 som endnu værende i live, og efter ti års forløb var de alle døde.

Trods vægten af det stadigt voksende bevismateriale forbrændes og beskæres de ulykkelige kræftsyge stadig efter de mest indtrængende påbud fra de selv samme kirurger, som i den medicinske presse åbent erkender, at de er ude af stand til  at helbrede kræft.

I modsætning hertil har erfaringerne fuldt ud bekræftet, at kvinder i adskillige tilfælde har kunnet leve i årevis med indkapslede svulster, ja selv med åbne kræftsår i brystet, uden nogen nævneværdige lidelser, og uden at andre organer blev angrebet, blot forudsat at de blev forskånet for indgreb i form af operation.

Af bogen, som er skrevet i 1924, fremgår det tydeligt, at nogle af kirurgerne allerede i 1890’erne udmærket vidste, at førnævnte metoder var komplet uegnede til at kurere kræft.

Bogen er oversat og udgivet i 1992 af Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft.

Hundrede år senere kommer tyske og amerikanske forskere på verdenskongressen for kræft i Hamborg (august 1990) uafhængigt af hinanden til den samme konklusion:

”Kirurgi, strålebehandling og kemoterapi er nytteløse i kræftbehandlingen”.

En anden yderst interessant undersøgelse blev foretaget for mere end 50 år siden af Dr. Hardin Jones fra Berkeley Universitetet.

I en megaanalyse strækkende sig over 25 år påviste han, at ubehandlede kræftpatienter lever i gennemsnit 4 gange så længe som behandlede. Igen  og igen er disse meget alvorlige sammenhænge blevet påtalt over for Regering, Folketing, Amtsrådsforening, Kommunernes Landsforening, Etisk Råd og endeløse rækker af opinionsdannere, men uheldigvis er det danske sundhedsvæsen styret af den ”Medicinske Mafia”, med gevinstmaksimering som eneste målsætning.

Læs evt. ”Medicinens Mafia” af Guylaine Lanctôt, amerikansk, fransk canadisk læge.

I tilslutning til ovennævnte beskrivelse af den manglende effektivitet hvad angår de lægelige kræftbehandlingsmetoder, kunne det være på sin plads med et par ord om kemoterapien.

British Medical Journal, BMJ, bragte på forsiden af sit blad den 8. dec. 2003 følgende meddelelse forfattet af GlaxoSmithKlines, vice-verdenspræsident for genetik, følgende afslørende meddelelse:

”Vores medicin virker ikke på de fleste patienter”.

Hvad lægerne ved er imidlertid ikke almindeligt kendt, nemlig at der skal behandles mange patienter for at en enkelt af disse har  en positiv virkning af medicinen.

Begrebet, som anvendes i lægekredse, er NNT (numbers needed to treat) = det antal det er nødvendigt at behandle.

Offentligheden ved normalt ikke, at ved behandling af kræft er kemoterapiens NNT-tal ofte over 10 og 20.

I praksis betyder det, at med et NNT på 10 er det kun 10% af patienterne, som statistisk set bliver hjulpet. Med et NNT-tal på 20 er det under 5% af patienterne, som kan regne med at få det bedre.

Kilder: Smith, R (2003) BMJ:327 (13 december), doi:10.1136/bmj.327.7428.O-h.

Dyer, O. (2003) City reacts negatively as GlaxoSmithKline announces for a new drug. BMJ 327, 1366.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Bilag 4

Forebyggelses- og Patientrådet, FPR

                                                                                                                            Oktober 2006

 

Dobbelte blindforsøg eller?

 

Læger og forskere påstår stadig, at der skal dobbelte, kontrollerede blindforsøg til, før der indføres nye helbredelsesmetoder.

 

Lægernes egne metoder savner jo også dokumentation, hvilket det følgende fra USA tydeligt illustrerer.

 

I 1978 gennemførte Office of Technology Assesment (Direktoratet for Teknologivurdering) en større undersøgelse af lægevidenskaben og forelagde resultaterne for Den Amerikanske Kongres.

Konklusionen var, at 80 – 90% af de behandlinger, som lægevidenskaben anvendte, ikke var blevet dokumenteret gennem kliniske, kontrollerede undersøgelser.

 

Med andre ord brugte man dem i vidt omfang og underviste i dem uden videnskabelig bevisførelse. I 1985 gentog National Academy of Science (Det nationale selskab for videnskab) undersøgelsen med samme resultat.

 

Undersøgelsen er omtalt i bogen: ”Medicinens Mafia” af Guylaine Lanctôt, amerikansk, fransk og canadisk læge.

 

En evidensbaseret forskning, der tager fornødent hensyn til forskelligheder hos deltagerne, vil naturligvis have langt større chancer for at levere et anvendeligt forskningsresultat end dobbelte, kontrollerede blindforsøg.

 

Dobbelte, kontrollerede blindforsøg har ikke kunnet forhindre, at bivirkninger af lægemidler i dag er den fjerde hyppigste dødsårsag.

 

Lægemiddelindustrien benytter sig ofte af at få læger til at stå for lægevidenskabelig forskning med det klare formål at vise, at vitaminer, mineraler og andre naturmidler ikke virker mod sygdom, men snarere er farlige.

 

Det er med de sofistikerede metoder, man bruger inden for lægevidenskabelig forskning, muligt at bevise, hvad man har lyst til at bevise. Statistikken er kun et af redskaberne, og flere og flere tilfælde kommer da også for dagens lys, hvor læger er blevet fejlinformeret eller bestukket af medicinalindustrien. Eventuelt har de blot lagt navn til undersøgelsen, uden overhovedet ellers at kende til projektet.

 

Det Nordiske Cochrane Institut, som overvåger lægevidenskabelig forskning, har for et par år siden konkluderet, at det kun er 8% af de lægevidenskabelige studier, der er til at stole på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                          Bilag 4 A

                                                                                                                                2005

Fakta og historie om sundheden

 

For bedre at forstå vigtigheden af indførelse af et andet – bedre - sundhedssystem i Danmark anføres nedenfor forskellige fakta:

 

Først lidt amerikansk statistik.

Antal dræbte amerikanere pr. år i Vietnamkrigen 5.600 (1)

                                             i 2. Verdenskrig 49.000 (2)

                                             af medicinske bivirkninger 106.000 (3)

                                             af medicinsk fejlbehandling 250.000 (4)

                                             af naturlige næringsstoffer 0 (5)

 

Omregnes tallene til danske forhold med 5,3 mio. i stedet for 280 mio. mennesker, bliver det 2.006 danskere, som årligt dør af medicinske bivirkninger, og 4.731 som dør af medicinsk fejlbehandling. Der dør sikkert heller ingen danskere af naturlige næringsstoffer.

 

Administrerende direktør i medicinalfirmaet Bristol-Meyer Squib, Charles A. Heimbold jr., ”tjente” i 2001 US$ 74.890.918.-

Hertil kom US$ 76.095.611,- i aktieoptioner.

 

20 % af danske læger benytter iflg. undersøgelser naturbehandlinger!

Mange kræftlæger tør ikke underkaste sig deres egne behandlinger!

 

David Graham fra den amerikanske sundhedsstyrelse (FDA) har under en kongreshøring udtalt, at de amerikanske myndigheder stort set er ude af stand til at værne borgerne mod usikker medicin. Videre siger han, at de videnskabelige normer, som FDA bruger for lægemidlers sikkerhed, medfører, at usikre og dødbringende lægemidler fortsat vil være på det amerikanske marked.

De samme midler anvendes i vid udstrækning af danske læger!!!

 

EU’s medicinalindustrilobbyister har ved ihærdigt arbejde, til kæmpe skade for sundheden i hele EU, haft succes med at forbyde de fleste kosttilskud, således at disse fremover skal købes med en recept på apotekerne. Produkter, som er ganske uskadelige, og som i årtusinder har været dyrket og samlet frit af befolkningen, skal nu distribueres i et lukket system, således at kontrollen med produkterne er 100 % - indgrebet er til stor skade for folkesundheden.

 

De danske myndigheder fortolker denne lovgivning ekstra strengt.

Da medicinalindustrien betragter Danmark som et prøveland på medicinalområdet, er det naturligvis vigtigt for dem, at folk ikke bliver raske af naturmedicinen.

I 2003 tjente de 10 største medicinalselskaber i USA lige så meget som verdens 490 mest profitable virksomheder gjorde tilsammen.

 

(1) + (2) = historiske fakta, (3) = JAMA, Journal of American Medical Association, (4) = Ralph Naders hospitalsrapport, (5) = Dr. Joel Wallach’s undersøgelser.

                       

 

 

Hvorfor blev følgende bøger mon ikke anmeldt I danske medier?

Medicinens Mafia af Guylaine Lanctot, læge.

Den tilbageholdte viden om helbredelser af Robby Curdorf.

Den Hjerteløse Gudinde - den store medicinske svindel af Hans Rüsch.

 

Følgende værk fortjener oversættelse til alle EU-sprog og bogen bør blive anvendt i fremtidig alternativ kræftbehandling.

Ralph W.  Moss’ bestseller: ”Cancer Therapy – The Independent Consumer’s Guide To Non Toxic Treatment and Prevention”. *

Bogen giver en detailleret beskrivelse af 100 ugiftige eller næsten ugiftige eller mindre giftige former for cancerbehandling.

Det drejer sig bl.a. om kosttilskud, som EU har forbudt.

 

Ufarligheden og effektiviteten af de i bogen nævnte metoder er omhyggeligt dokumenteret i næsten 1000 henvisninger. Det er videnskabelig litteratur, akademisk velrenommeret og af høj standard.

 

De gamle romere levede hovedsageligt vegetarisk og spiste kun kød ved festlige lejligheder. De sidste århundreder inden Romerrigets undergang blev kødspiseriet meget udbredt. Desuden slap mineraltilskuddene op. Disse blev primært hentet fra Egypten og Libyen.

 

Dr. Hardin Jones fra Berkeley påviste for mere end 50 år siden i en megaanalyse strækkende sig over 25 år, at ubehandlede kræftpatienter lever i gennemsnit 4 gange så længe som behandlede.

Hvorledes mon det ville se ud, hvis de ubehandlede fik de nødvendige kosttilskud?

 

Adskillige undersøgelser påpeger det interessante, at der under læge- og hospitalsstrejker sker en voldsom reduktion i antallet af dødsfald i forskellige befolkningsgrupper.

Her nævnes blot 2 eksempler derpå:

Under en 29 dages lægestrejke i Israel i 1973 faldt dødeligheden med 50%. Under en 52 dages lægestrejke i Bogota, Colombia faldt dødeligheden iflg. The National Catholic Reporter med 35 %.

 

Sluttelig et par udtalelser:

10 april 1938 skrev Albert Einstein fra Princeton til en rumænsk ven: ”En mode styrer enhver tidsalder, og det uden at de fleste mennesker er i stand til at få øje på de tyranner, der styrer dem”.

Schopenhauer: ”Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet”.

 

 

* Moss, Ralph W..: Cancer Therapy.

                                 Equinox Press, N.Y. 1992; ISBN 1-881025-06-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Bilag 5

Fra DIT HELBRED DIN FREMTID nr. 3/93

 

Jeg er nødt til at lade hende dø!

 

 Af Guy Forest

 

En 27 årig kvinde kom til mig samen med sin mand og sin 3 år gamle datter. Hendes problem var, at hun havde brystkræft med hjernemetastaser. Og hun sagde til mig: ”Lad mig ikke dø”. Jeg kan ikke kurere hende. Jeg har intet at tilbyde hende!

Dr. Seymour Brenner, kræftforsker, talte i marts 1990 på kongressen for teknologisk vurdering af utraditionel kræftbehandling.

Han var, ligesom alle amerikanske læger, opmærksom på, at hvis han havde grebet ind med en hvilken som helst af de alternative terapier, som han havde studeret de sidste 5 år, terapier, som har kureret kræftpatienter andre steder – så ville han blive brændemærket som kvaksalver af den amerikanske lægeorganisation, selv om han ville have reddet hendes liv. Så ville han være blevet stævnet for den medicinske domstol i den stat, hvor han boede for uforsvarlig behandling og var blevet frakendt sin tilladelse til at praktisere.

Behandlingen kunne have været rensning af tyktarmen, afgiftning med rå giftfri grøntsager, grøntsagsjuice, krydderurter og naturligvis kosttilskud. Eftersom disse naturlige produkter ikke kan patenteres, så er der ingen firmaer, der vil bruge 20-40 millioner dollars på at teste dem for den amerikanske sundhedsstyrelse. Hvidløg er et godt eksempel.

Yderligere bruger den amerikanske sundhedsstyrelse manglen på netop sådan en test til at forhindre læger i at bruge en lang liste af ”utestede” produkter og terapier. Sagen er, at disse billige kosttilskud, der er nemme at få fat i, ville konkurrere med dyre medikamenter, som den amerikanske sundhedsstyrelse har kontrol over, og behovet for læger ville blive kraftigt formindsket. I en retssag om Dr. Emanuel Rivici i staten New York instruerede dommeren juryen om, at brug af alternativ terapi regnes for uforsvarlig behandling, der kan retsforfølges. Var politikerne, som vedtog disse love, under indflydelse af bidrag fra medicinalverdenen? I 1992 betalte den medicinske gruppe ca. 8 mill. dollars til dette formål.

Dr. Brenner fortsætter, ”min store frustration er, at i de 39 år, jeg har praktiseret som læge og behandlet kræft, må jeg sige, at vi ikke har set nogen væsentlig fremgang”.

Siden 1976 da kræft-krigen blev erklæret og op til denne konference, har kræftortodoksi med dens monopolistiske kontrol formøblet mere end en billion af vore dollars. Kun i de sidste år er symbolske beløb blevet brugt til at understøtte naturlige, livsbevarende, alternative terapier – disse er brugt til at undersøge føde, som forhindrer kræft.

Hver 4. af os har kræft. (Ved årets slutning kan det være hver 3.) For hvert dødsfald forårsaget af kræft bliver to nye diagnosticeret. Ca. 550.000 er anslået at ville dø af kræft i år – til en gennemsnitlig omkostning på mere end 80.000 dollars – en lægeregning på 44 billioner dollars.

Efter godt tres år med fuldstændig kontrol over behandling af kræft, indrømmer den amerikanske sundhedsstyrelse nu, at den ikke ved, hvordan kræft kan helbredes. Dog dikterer den, at de eneste tilladelige behandlinger er de samme, som har ført til dette sammenbrud: Kirurgi, strålebehandling og kemoterapi. Så langt tilbage som 1969 udtalte forfatter af videnskabelige artikler, Hardin Jano, ph.d. på det amerikanske kræftselskabs seminar for forfattere af videnskabelige artikler, at ”beviset for krav om traditionel kræftbehandling er altoverskyggende”. I 1975 påstod han, at ubehandlede kræftpatienter havde det lige så godt eller bedre end de, der var behandlet af ortodokse læger.

Dr. Brenner: ”De taler ikke om det faktum, at folk søger alternative behandlinger, fordi de har hørt om flere, der er blevet helbredt. På grund af min frustration har jeg de sidste 5 år på egen hånd undersøgt alternative måder at behandle kræft på. Påstanden, om at alternative metoder ikke virker, er en fejltagelse. Jeg kan vise denne komité 150 patienter, hvor jeg kan bekræfte diagnoser, sygdommens stadium, samt tilfældets håbløshed, og jeg kan vise jer datoer med lysbilleder og øvrige nødvendig fakta på personer, som er i live og har haft det godt i 3-10 år. De ville være døde, hvis jeg, en godkendt læge, havde behandlet dem”.

Om bare én af patienterne sagde han: ”Et eller andet må have reddet patienten fra døden, så han har overlevet i 5 år”. På kongressen foreslog den alternative behandler, at virkningen af deres behandlinger kunne bevises ved resultaterne og tilbød 500 sygehistorier til gennemsyn.

Patienterne kunne interviewes, men dette blev afslået af OTA, Office of  Technology Assessment.

Mr. Eyerby svarede, idet han talte for det amerikanske kræftselskab, ”Det er klart, at det er umuligt at demonstrere virkningen ved gennemsyn af de bedste sygehistorier.

For at bevise, at en behandlng er effektiv mod kræft, må metoden demonstreres i peer-journaler (alm. skolemedicin-journaler), de objektive studier skal foregå i åbenhed og skal godkendes af en neutral studiekomité”.

Hvad han ikke sagde var, at ”peer” er traditionel og at ”peer”-journaler ikke trykker utraditionelle tekster, og at den neutrale studiekomité ville være valgt af dem blandt traditionelle medicinske forskere. Ms. Helen Gelband, projektdirektør, OTA, klagede over vanskeligheder med at finde oplysninger om alternative behandlinger i ”peer”-journalerne.

Resultaterne af de skolemedicinske behandlinger skulle ikke betragtes som effektivitetskriterium. Det kom an på, om den benyttede behandling var traditionel. Skønt patienten døde, var behandlingen korrekt.

Vi kan forestille os Mr. Eyerby fra ACS, American Cancer Society, udtrykke denne form for ”logik” over for en tilhørerskare, der består af disse 500 patienter, der havde fået diagnosen ”i terminalstadiet”.

”Hvad kan vi gøre?”.

”Lad mig minde de af jer, som har fået disse farlige utraditionelle behandlinger af kvaksalvere og tilfældigvis er i live og har det godt 5, 10 og 15 år efter behandlingerne om, at disse behandlinger ikke er omtalt i ”peer”-litteraturen. De var heller ikke godkendt af en ”peer” gennemsynskomite, og de havde ikke godkendelse fra det amerikanske sundhedsministerium. Bare fordi du har det godt efter behandling, er det ikke videnskabeligt bevis på, at denne behandling virker. I 500 patienter er alle anekdotiske, statistiske spidsfindigheder. Og jeg advarer de af jer, som nu er diagnostiseret som værende i terminalstadiet og skal dø, om at disse utraditionelle behandlinger kan være farlige. Og, som svar på dit spørgsmål, hvorfor er naturlige produkter, som har været brugt i århundreder uden, at de er blevet registreret som skadelige, pludselig skadelige. Hvorfor skulle I rådes til, medens I er på en sådan ”utraditionel” behandling, at få en godkendt, traditionel behandling”.

Absurd, ja!. Men de har den juridiske styrke til at fortsætte lemlæstelserne. Det er heller ikke sandsynligt, at det medicinske monopol vil påtage sig ansvar for for tidlig død af de hundrede-tusinder, som blev nægtet sandheden og let adgang til alternative klinikker.

”The London Times” skrev i 1990, at det britiske sundhedsministerium har indtaget den officielle holdning, at alternativ medicin ikke er kvaksalveri. Dr. Brenner konkluderer: ”Jeg er ikke nogen dårlig læge, men jeg bliver frustreret, vred og deprimeret, når jeg ser en 27-årig pige, som siger ”Lad mig ikke dø”, og jeg så er nødt til at lade hende dø”.

Mere end halvdelen af amerikanske læger er ikke medlem af AMA, American Medical Association.

Citaterne er fra den ordrette tekst refereret i publikationen ”Choise””.

Artiklen er fra Health Freedom News, maj 1993.

Hvordan tror læserne Den Almindelige Danske Lægeforening ser på problemet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Juni 2009

Sygdomshistorie i en nøddeskal i uddrag    

 

1. Kødspisning giver sygdom.

1918 udtaler Professor Israel Holmgren, Serafimerlazarettet i  Stockholm, følgende under en kongres omtalt i Svenska Journalen den 22. sept.

”Vi har set, at kød er uheldigt for nervøse og for nervesygdomme, at det er gift ved lever-, hjertesygdomme og højt blodtryk, hvordan kødspisning bidrager til at udvikle højt blodtryk og dermed sammenhængende sygdomme i hjerte og blodkar, og derved gør folk tidligt gamle. Det er således tydeligt, at kød har giftvirkning på kroppen, og at stærk kødspisning bestemt kan siges at være skadelig” (1).

Argentina er landet med de fleste tilfælde af mavekræft. Det har også verdens højeste forbrug af oksekød.

Mennesketarmen er så lang, at kødet når at rådne, inden det omsættes – rovdyrtarme er korte.

 

3. Radium og kirurgi uanvendelig ved kræft.

I August 1930 sagde dr. A. H. Burges, professor i klinisk kirurgi ved Victoria hospitalet, Manchester, England, følgende i den canadiske klub i Winnipeg, Canada: ”Radium og operation er ikke helbredelsesmidler. At helbrede betyder at gengive den angrebne del dens normale funktion, og det gør hverken radium eller operation” (1).

 

4. Fejletikettering dræber 5.000 personer.

Lige før Hoover-depressionen anbragte Roosevelt i Det Hvide Hus, var den republikanske administration selv skyldig i beskyttelse af ejeren af en stor medicinkoncern, der dræbte 5.000 mennesker med en fejletiketteret ekstrakt af Jamaica-ingefær (2).

Under Rooseveltstyret blev et halvt dusin forvaltninger, blandt disse FDA (Food & Drug Administration = Sundhedsstyrelsen) (2), lagt i hænderne på Rockefeller-medicintrusten, så den kunne gøre, hvad den ville med dem.

 

6. I 1939 blev Diethylstilboestrol, DES, udviklet i USA.

I årene efter fik 6 mio. kvinder antagelig ca. 3 mio. defekte børn. Nogle af mødrene udviklede endvidere kræft af midlet (2).

 

7. Medicinalindustrien chikanerede Loffler.

Charles Lyman Loffler, M.D., en af de mange læger, som medicinmagten konstant har været på nakken af, fordi han har fordømt den almindelige kræftterapi som værende den svindel, den er, har sagt: ”Lige siden styret inden for medicin blev overtaget af kvaksalvere og medicinske gangstere, idet disse kom til roret inden for American Medical Association, AMA, er denne organisation blevet en af de modbydeligste svindelorganisationer i landet” (2).

 

8. Japanske dødseksperimenter under 2. Verdenskrig.

I 1940’erne eksperimenterede japanerne med 3.000 mennesker, inklusive USA-krigsfanger, og det var eksperimenter med dødelig udgang. Det drejede sig om afprøvning af biologiske krigsmidler, og USA’s militære ledelse aftalte i hemmelighed med japanerne, at man skulle skjule disse eksperimenter. Informationerne er fra ”Bulletin of the Atomic Scientists”.

Eksperimenterne drejede sig om pestsmittestof, antrax og koppesmitte. Japanerne dræbte på andre måder, som fx ved bestråling, forgiftning, ved at pumpe ofrene fulde af hesteblod eller ved at skære dem op, mens de endnu var i live” (2).

 

9. Gerson fik forbud mod at praktisere.

1946 indbød USA’s Senat den kendte tyske læge og diætist, Max Gerson, til nogle høringer vedr. autorisation af bevillinger til kræftforskning. Gerson præsenterede 4 helbredte, kræftfrie mennesker, hvilket imponerede senatskomitéen. Af den grund annulleredes fem år senere hans tilladelse til at praktisere ved alle hospitaler i New York. Ingen medicinske tidsskrifter ville af den grund herefter offentliggøre hans arbejder (8).

 

10. Radiumstråler giver penge i kassen.

Henimod 1940’ernes slutning skrev Morris Bealle i bogen, ”The Drug Story”, følgende:

”Da prisen på radium er steget 1000% efter at en foretagsom medicinforretningsmand fik det indfald at bruge stoffet på cancerofre, er der nu alt for mange penge bundet i radium til, at de, der ejer det, vil opgive den unyttige kræftbehandlingsidé uden kamp. Og eftersom  kræftofre, før de dør, hjælper med til  at fremme medikamentmarkedet, vil medicintrusten ikke overlade det til den naturterapeutiske metode at behandle kræft uden en lignende kamp til døden”. Videre udtaler Morris Bealle: ”Det er også en kendsgerning, at efter bestråling (røntgen eller radium) kommer der ekstreme smerter, hvorved injektioner af store doser af smertestillende midler bliver nødvendige. Det er derfor, medicinpropagandaen anbefaler strålebehandling i tilknytning til kirurgi” (2).

 

14. Kræftforskning på afveje.

I ”The Cancer Conspiracy” (kræftsammensværgelsen) af dr. Robert E. Netterberg og Robert T. Taylor, Pinnacle Books, New York, står: ”De styrede forskningsprogrammer og andre aktiviteter under ”Det  Nationale Kræftinstitut” har på skandaløs vis virket skadelige i stedet for gavnlige i kampen mod kræft, til trods for de milliarder af dollars, der er givet ud. De traditionelle kræftbehandlere lukker af for nye fremgangsmåder og ideer” (2).

 

15. Chilenske læger myrdet af CIA og medicinalindustrien.

I 1972 udnævnte præsident Allende en medicinsk kommission, der konkluderede, at kun et par dusin medikamenter var af påviselig værdi, og derfor var tilstrækkelige.

Ved CIA’s hjælp kom juntaen til roret, og de ”sparsommelige” læger blev alle myrdet, hvilket gav fri adgang for USA’s medicinalindustri (2).

 

 

19. Medicinsk ”filantropi” eller spekulation?

Et hvilket som helst medicinalfirma giver fx penge til en af sine fonde, hvor det altid har kontrollen, direkte eller via en stråmand. Pengene bliver så af fonden investeret i medicinalfirmaet med fuld kontrol. Fondsudbyttet er skattefrit – ”genialt”, jævnfør (2).

 

20. Ciba Geigy trækker diabetesmidlet Phenformin tilbage.

I sommeren 1977 måtte Ciba Geigy trække sit produkt Phenformin tilbage fra det amerikanske marked. Midlet blev ordineret diabetikere gennem hele 18 år, men nu var det ikke længere muligt at skjule, at  ikke tilsigtede virkninger af præparatet havde forårsaget omkring 1.500 dødsfald pr. år (2).

 

22. Medicinalfirmaer bag mordforsøg i Italien.

I 1979 da Tina Anselmi var Italiens sundhedsminister, foreslog hun inddragelsen af tusinder af medikamenter, som en medicinsk kommission havde fundet værdiløse eller skadevoldende. Kort tid efter blev hun kontaktet af en repræsentant for medicinalindustrien, som tilbød hende 35 mia. lire, der kunne udbetales til hende i enhver schweizisk bank, alt som hun ønskede det, hvis hun trak forslaget tilbage.

Tina Anselmi svarede med straks næste morgen at fortælle pressen om dette forsøg på  bestikkelse.

Nogle dage senere eksploderede hendes bil. Det var absolut et tilfælde, at hun undgik at blive kvæstet (2). Kort efter fratrådte hun sit embede.

 

I Sri Lanka gik det næsen lige så galt under Bandaranaikes socialistiske regering, hvor farmakolog, professor Seneca Bibilet, ønskede reduktion i medicinmængden til kun 34 præparater. Da den amerikanske ambassadør truede med at indstille fødevarehjælpen, forsvandt ændringslysten (2).

 

27. 1182 dødsfald grundet Ciba Geigys ledbetændelsesmediciner.

I november 1983 fremkom i den svenske avis Dagens Nyheter en hemmelig rapport, som professor Olle Hansson havde modtaget af en ansat hos Ciba Geigy, i henhold til hvilken mindst 1.182 fataliteter (dødsulykker) skyldtes 2 af firmaets anti-arthritis-mediciner (ledbetændelsesmedicin) Butazolidin og Tanderil. Andre kilder anslår antallet af sandsynlige dødsfald til over 10.000 (2).

 

30. Korrupte tyske politikere.

24. juni 1985 stod der på omslaget af DER SPIEGEL følgende: HVORDAN DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI KØBER BONN, og som undertitel: Ny korruptionssag. Det kunne lige så godt passe i andre lande. Som regel har medicinalfirmaerne ikke postet penge i politiske partiers kasser, men givet penge til individuelle politikere og embedsmænd i det offentliges tjeneste, udvalgt blandt dem, der bestemmer sundhedspolitiken! (2).

1       Uddrag fra ”Levende Føde” af Kristine Nolfi, 9. oplag 1955. Jacob Lunds Forlag

2       Uddrag fra ”Slaughter of The Innocent”, 1992 på dansk ”Den Hjerteløse Gudinde”, 2000, af Hans Ruesch

8       Fra bogen Weisse Magier – Hvide Troldmænd af Kurt Blüchel.

Det drejer sig om den farmaceutiske svindel i Forbundsrepublikken Tyskland.

Forebyggelses- og Patientrådet 3860 9680 6-7-2009