Kære medborgere i EU

I opfordres til at skrive under på nedenstående underskriftsindsamling.

Vi er imod, at der foretages forsøg på bevidstløse og svækkede mennesker – uden samtykke. EU skal behandle et forslag herom i starten af 2012. For at beskytte borgernes ret til selvbestemmelse kræver vi, at der oprettes elektroniske registre, hvor man på forhånd kan give eller nægte samtykke til forsøg. Vi skal ikke gøres til forsøgspersoner for medicinindustrien. Læger er slet ikke en uvildig part i dette, for forskning er lægens vej til avancement.

International Underskriftsindsamling.
Stop forslag i EU om forsøg på mennesker uden samtykke!

Ønsker du, at lægerne bruger dig til forsøg uden dit samtykke, hvis du indlægges akut i bevidstløs eller svækket tilstand? Eksempelvis ved blodpropper, hjerneblødning eller svære kvæstelser.

Der er forslag i EU om at ændre et direktiv* -og derved fjerne patientens ret til forudgående samtykke til forsøg med ny medicin i akutte situationer. Dette vil være en overtrædelse af borgernes personrettigheder!

Forsvar din personlige ret til at bestemme over din egen krop!

Læger har pligt til at respektere en patients beslutning om ikke at ville deltage i forsøg. Staten bør derfor oprette et elektronisk register, hvor borgere på forhånd kan sige ja eller nej til akut-forsøg. Her kan hospitalslæger på få minutter slå en patients beslutning op på skærmen, så borgerens personrettigheder sikres.

Giv din underskrift på: www.sites.google.com/site/euforsoegudensamtykke/ til følgende:

Vi kræver, at EU forpligter alle medlemsstater til at oprette elektroniske registre, hvor borgere på forhånd kan give eller fravælge samtykke til forsøg i akutte situationer. Et sådant register vil sikreindividets ret til selvbestemmelse og samtidig sikre muligheden for at påbegynde akutforsøg med kort varsel.

Underskrifterne vil blive sendt til Europa parlamentet, når parlamentet i begyndelsen af 2012 skal behandle forslag om at fjerne kravet om forhånds-samtykke til forsøg på akutpatienter.

Praktiske bemærkninger: Da indsamlingen er rettet mod hele EU, står teksten ved underskriftfelterne på engelsk.Europa Parlamentet kræver oplysning om: fuldt navn, fuld adresse, og nationalitet. -Se underskriftssiden på engelsk m. samme indhold på: www.gopetition.com/petitions/forsoeg-uden-samtykke.html Her kan du se din underskrift ved at trykke på ”Signatures.” -Kopi af Underskriftsindsamlingen er vedhæftet denne mail i Pdf.

*Direktiv 2001/20/EC om God Klinisk Praksis. Se baggrunds-information herom på May Day´s hjemmeside.

Venlig hilsen

Forebyggelses-og PatientRaadet (FPR), NGO www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk

Støttet af Oplysningsforbundet May Day www.mayday-info.dk/