Indledning om projektet

 

5 foreninger har slået sig sammen om et stort fremstød for naturmedicinen.

Vi vil stå på Torvet en dag i hver by i aug. og sep. samt holde aftenmøder.

Vi vil snakke med folk og dele viden og brochurer ud.

 

Ministeriet støtter projektet med 25.000.

Desuden har 6 naturmedicin-firmaer støttet med 1,2,2,2, 5 og 10 tusind, hvad vi er meget taknemlige for.

 

Nedenfor kommer der 5 delbeskrivelser frem i rækkefølge:

 

1 Kørselsruten

2 Brev til naturbehandlere

3 Brev til naturmedicin-forhandlere

4 Deltagervejledning

5 Om de 5 arrangører

 

Kørselsrute med bynavne for natursundhedsbussen august-september 2009

 

17-8-09

Bynavn

Dato

Stedet, adresse                          

                                        Politiet                     

Lokal kontaktperson

Navn, tlf., e-mail

Overnatte P-plads

Adresse

København

03.08.

Kgs Nytorv ved Metroen

Louis Montana 38609680

Fuglebakkevej 1

Helsingør

04.08.

Axeltorv

Søren Skogstad Nielsen

skogstadnielsen@ddf.dk

ved Helsingør

4929 9353 

Hillerød

05.08.

Øvre Torv, politiet orienteret

Lars Mikkelsen 48288700 

Aftenmøde kl. 19, Hillerød

Toftevænget 30

Skævonge

 

 

 

 

 

Frederiksværk

06.08.

Torvet 49,grus

 

Anni Rosenberg 

Frederikssund

07.08.

Vandkunsten,Jernbaneg

 

Birgitte? Ågerup

mulig 

Roskilde Lør.

08.08.

Stændertorvet

 

 Muligt v BA,Rosk.

 

 

 

 

 

Holbæk

10.08.

Torvet foran Sparekassen           ok

 

 

Kalundborg

11.08.

Torvet overfor Volden 18

 

 

Slagelse Ons

12.08.

Schweizerpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Korsør

13.08.

Havnegade/Føtex, kort over

 

 

Nyborg

14.08.

Torvet

 

 

Odense Lør

15.08.

Sorte Brdr Torv

 

 

 

 

 

 

 

Middelfart

17.08.

Torvet

Kirsten Marie Sand? 

Langbyen 3. N.Åby 

Fredericia

18.08.

Rådhuspladsen

 

Samme mulig eller Arne 

Vejle

19.08.

Kirketorvet, kort, pol.ok,søges

 

Skovmøllevej 26

 

 

 

 

 

Horsens

20.08.

Rådhustorvet

 

 

Århus

21.08.

Skt Clemmens Torv            ok

 

 

Randers

22.08.

Rådhustorvet (ikke spørge ok)

 

 

 

 

 

 

 

Hobro

24.08.

Store Torv

 

 

Aalborg

25.08.

C W Obels Plads

 

Lovet

Frederikshavn

26.08.

Fisketorvet,Sønderg.Havneg.

 

 

 

 

 

 

 

Skagen

27.08.

Viggo Hansens Pl

 

 

Hjørring

28.08.

Sct. Olai Pl.

 

Sara mulig, Brovst  

Thisted

29.08.

Vestergade

 Agnethe Veit, 4040 7228

agnethevieit@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Struer

31.08.

Østerg 11+politiadr.

 

 

Holstebro

01.09.

Store Torv

 

 

Viborg Ons

02.09.

Hjultorvet

Martha Laustsen 8661 5814

martha-laustsen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Silkeborg

03.09.

Torvet

 

 

Herning

04.09.

Herning Centret, Merkurvej 41, indgang B                 

Anni Klint, 2175 0681/97 217561 anik@tdcadsl.dk

 

Tarm Lør

05.09.

Apoteker Rasmussens Pl Stg

 

 Lone mulig

Ringkøbing

06.09

Forundringens Have, Vestjyl-lands Højskole, kl. 11-17

Skraldhedevej 8

Birtha Toft 9733 5238

2068 9850

birtha-eskild@get2net.dk

Mulig der nat før og efter 

 

 

 

 

 

Varde

07.09.

Torvet

 

 Sarnov mulig

Esbjerg

08.09.

Kongensgade, Torvet, kort

Anker Hansen 7545 7458

pandaen@adr.dk

 

Ribe Ons

09.09.

Skibsbroen

 

 

 

 

 

 

 

Tønder

10.09.

Torvet

 

 

Sønderborg

11.09.

Rådhustorvet                       ok

 Vera Højmose 5188

vhojmose@mail.dk

 

Aabenraa Lør

12.09.

Storetorv                            ok

 

Branderup mulig 

 

 

 

 

Hos Renate

Haderslev

14.09.

Gravene

 

Branderup mulig

Vejen

15.09.

Ved Rådhuspladsen

 

 

Kolding  Ons

16.09.

Akseltorv

 

 

 

 

 

 

 

Assens

17.09.

Torvet

 

Tove mulig, omvej 

Fåborg  Fre

18.09.

Torvet, kort med

 

Tove, Fåborgvej 98

V. Skjerninge 

Svendborg

19.09.

Gerritsplads

 

 

 

 

 

 

 

Næstved

21.09.

Axeltorv

 

 

Vordingborg

22.09.

Alg 76,Stendertorvet           ok

Peter Krabbe 5534 3232

peterkrabbe@post.tele.dk

 

Nakskov

23.09.

Ende af Sønderg mod Nygad

 

 

 

 

 

 

 

Nykøbing F

24.09.

Torvet, kort med

 

 

Præstø

25.09.

Sv.GøngesTorv 4-14           ok

 

 

Køge Lør

26.09.

Torvet

 NN

 

 

 

 

 

 

Mandag til fredag åbent for alle kl. 13.30-17.30, lørdag kl. 10.00-14.00.

Med hensyn til kørselsruten, så har vi valgt de største danske byer, fordelt over hele landet.

 

Bussen har tlf. 2546 9680 /fra 1. august. Ellers Louis på 3860 9680, Lars på 4828 8700

Mail modtages på lars.thomsen.mikkelsen@get2net.dk

 

 

 31-12-2008

Danmarks natursundhedsbus

 

Kære behandlere og venner

 

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, LFK, har fået en ny hovedbestyrelse med lyst til at gøre tingene lidt anderledes, hvorfor den har kontaktet Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, med et oplæg til et samarbejde om Danmarks Natursundhedsbus. LFK og FPR har inviteret Biodynamisk Forbrugersammenslutning, Natur-Balance-Husene og Dansk Vegetarforening med i initiativ- og arbejdsgruppen, som nu er på 5 foreninger.

 

Hensigten er at købe en autocamper, der skal køre rundt i danske byer i aug.-sep. i 2009 og reklamere for naturmedicin og naturbehandlinger, også benævnt KAMB, komplementær alternativ medicin + behandling. Bussen forsynes med en del iøjnefaldende, kraftige slogans pegende bl.a. direkte hen imod et samarbejde mellem lægerne og KAMB.

 

Der findes masser af statistik, som direkte underbygger det håbløse i fremover kun at benytte syntetiske midler i helbredelsesøjemed. Noget herom vil blive anført på bussen (autocamperen), som også udstyres med behandlerbrikse. Prøvebehandlingerne tænkes udført for 50 kr., hvoraf halvdelen går til bussen og resten til behandlerne.

 

Idéen består i at lade to personer køre bussen på skift, bistået af lokale mennesker fra forskellige foreninger med samme interesse i ordnede forhold på sundhedsområdet, bl.a. tilskud fra det offentlige til KAMB.

 

Foreninger, som deltager, kan få uddelt deres materiale fra bussen. På den måde kan der hverves nye medlemmer.

 

Finansiering:

Det er meningen, at initiativtagerne vil henvende sig til naturmedicinfabrikanterne for på den måde at søge køb og drift af bussen finansieret. Det vil ved køb dreje sig om 50.000 – 60.000 kr. (Ved leje vil udgiften for selve lejemålet beløbe sig til ca. 68.000 for 2 mdr.) og hertil kommer montering af diverse slogans for ca. 10.000 kr. Driften vil beløbe sig til ca. 5.000 kr. pr. måned. Deltagerne modtager et forplejningstilskud på 25 kr./dag for hver af de 2 personer i bussen. Af hensyn til skattevæsenet må vi foreslå, at donationen gives til LFK (konto 9570-110 0440), som har lov til at modtage fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8a.

Bemærk venligst, at private højest kan fratrække 14.000 kr. (2008) årligt på selvangivelsen. De første 500 kr., som doneres, kan ikke fratrækkes.

 

Kommunikation:

Der startes i København 3-8-2009 akkompagneret af et levende orkester m.v.

Da FPR og LFK har fælles sekretariat henholdsvis formandskab, har arbejdsgruppen for at lette kommunikationen valgt at anvende FPR’s brevpapir og adresse i forbindelse med gennemførelsen af busturen. Vi har brug for en Internet Kontaktperson til Natursundhedsbussen. Hvem vil påtage sig dette?

 

Hvem har eventuelt en autocamper, som vi kan låne i aug. og sep. 2009?

Lokale grupper eller personer, som deltager, opfordres til at forsøge på at skaffe lidt ekstra liv ved bussen, fx i form af musik. Det vil naturligvis også være dejligt, hvis der skaffes mulighed for gratis busholdested for natten, da campingpladser koster penge.

 

Med venlig hilsen fra arrangørgruppen

 

3 bilag: Oplæg til naturmedicinforhandlerne, busruten med byer og datoer samt information om arrangørerne.

Arrangører:

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, www.forebyg.dk

 

Forebyggelses- og Patientrådet, www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk

Biodynamisk Forbrugersammenslutning, 4828 8700, 3887 9580

 

Natur-Balance-Husene, www.alternativbehandlernet.dk/naturbalancehuse

 

Dansk Vegetarforening, www.vegetarforening.dk

 

 

 

 

30-12-2008

Natursundhedsbus

 

Kære naturmedicinforhandler m.fl.

 

Som vedlagte kopi af en skrivelse til diverse organisationer på naturmedicinområdet indikerer, har de underskrevne organisationer en idé om at udruste en natursundhedsbus med 2 – 4 personer, informationsmateriale, behandlerbrikse m.m. og køre rundt til Danmarks 48 største byer i august-september 2009.

 

Imidlertid bliver det nødvendigt med hjælp til finansieringen fra naturmedicinforhandlere, naturmedicingrossister og importører af naturmedicin.

 

Sundhedsministeriet har allerede doneret 25.000 kr. til projektet, som har et budget på 105.000.

 

Donorer vil få deres navn på natursundhedsbussen tilligemed diverse slogans til formidling af den vigtige information om fordelene ved naturmedicin.

 

Naturligvis kan donorerne få fremlagt deres salgsmateriale til uddeling.

 

Som arrangørgruppen vurderer situationen, må det være en fantastisk oplagt reklamemulighed for naturmedicinforhandlere eller andre. Bussen vil blive set af 10.000-vis af mennesker samt sandsynligvis blive involveret i udsendelser på både landsdækkende og lokal TV.

 

Det mest fornuftige vil være at købe en ældre model af en autocamper. Den kan bruges flere år i træk, da den jo skal påsættes slogans m.m.

 

Turen rundt i landet vil foregå på den måde, at pressen i god tid før ankomsten bliver adviseret, således at der bliver mulighed for omtale i forskellige medier (radio, tv samt ugeaviser).

 

Ud fra princippet, at det er dråben, der udhuler stenen, føler vi, det er på tide at prøve noget andet for at råbe befolkning, politikere og embedsmænd op.

 

Alle må før eller siden kunne indse det fornuftige i overgang til naturmedicin og naturbehandlinger, som tilmed kun koster ca. 25 % af syntetisk medicin og behandling.

 

Busturens formål er at understrege værdien af naturbehandlinger og naturmedicin.

 

Det er vigtigt, at der kommer lige vilkår på sundhedsområdet. Det skal også være gratis at få naturbehandlinger.

 

Med venlig hilsen fra

Arrangørgruppen

 

3 bilag: Brev til terapigrupperne, busruten med byer og datoer samt information om arrangørerne

 

Arrangører:

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, www.forebyg.dk

 

Forebyggelses- og Patientrådet, www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk

Biodynamisk Forbrugersammenslutning, 4828 8700, 3887 9580

 

Natur-Balance-Husene, www.alternativbehandlernet.dk/naturbalancehuse

 

Dansk Vegetarforening, www.vegetarforening.dk

 

 

 

23-12-2008

Vejledning for deltagere i busturen Danmark rundt i august-september 2009

 

Medier.

Nedenfor har vi prøvet at stykke udsagn sammen fra forskellige personer, som tidligere har været rundt i landet på lignende ture. Det er naturligvis kun en vejledning. Man kan jo gøre, som det nu falder lettest, blot man i god tid inden ankomsten til de forskellige byer (helst 2 – 3 uger, da det jo er ferietid) kontakter medierne med omtale for øje.

 

Vi prøver at kontakte Politi og kommunernes tekniske forvaltning i god tid, mens de bedste pladser i byerne er ledige.

 

Udstyr i bussen (autocamperen).

Der vil være 2 skråholdere, hvori man kan anbringe pjecer, foldere m.m.

2 massagebrikse vil indgå i samlingen.

Foldeborde og klapstole.

Et fortelt hvor der kan gives massage og andre behandlinger samt uddeles materialer m.v.

2 mobiltelefoner

1 bærbar pc

 

Køkkenet i bussen indeholder.

Sukker, salt, kaffe, te, krydderier, honning, marmelade, kiks, saft m.m.

Gryder, bestik samt andet nødvendigt til madlavning.

Viskestykker, karklude, køkkenrulle, toiletpapir, sprit til rengøring.

 

Forplejningstilskud tænkes fastsat til 25 kr. om dagen pr. person (for de 2, der kører bussen).

 

Man medbringer selv: Dyne, lagner, sovepose eller lignende samt skiftetøj, nattøj m.m.

 

Kørselsgodtgørelse:Vil for personer, som kører en uge med bussen, kunne udgøre op til 300 kr.- totalt pr. person for begge rejser.

 

Pauser i arbejdet:

For at vi hele tiden kan være oplagte, foreslås det, at der indlægges en eller flere pauser efter behov i løbet af dagen. Hvis man er træt og uoplagt, er det svært at give andre et positivt, optimistisk indtryk.

 

Overnatning:

Findes der nogle lokale deltagere, som har plads til bussen om natten, vil det være både praktisk og hyggeligt. Det vil måske oven i købet være muligt at arrangere et madmæssigt sammenskudsgilde ved sådanne lejligheder. Det sociale samt erfaringsudveksling har stor betydning.

 

Hvordan får man folk i tale?

 

Hvordan undgår man at henvende sig til folk flere gange?

Det er ikke altid let, situationen er ofte den samme, når man deltager på sundhedsmesserne. Nogle mennesker går måske forbi flere gange.

 

Man kunne fx sige: Har du allerede fået noget af vores materiale?

 

Erfaringerne er vidt forskellige, nogen er udfarende i måden at agitere på, andre har sværere ved at kontakte publikum eller forbipasserende.

 

Kommer folk af sig selv grundet effektiv medieomtale, er det jo ganske let, i modsat fald kan man jo stille sig ud på pladsen og tiltale de forbipasserende.

 

Det er naturligvis vigtigt at få fat i befolkningen, det er jo netop idéen med bussen.

 

fortsættes side 2

Udlevering af smagsprøver:

Måske har nogen af de lokale grupper lyst til at arrangere smagsprøver fra leverandører af forskellige produkter. Det kan fx dreje sig om biodynamiske/økologiske grønsager eller frugter.

 

Det vil måske være muligt at få en af de store leverandører af helsekostprodukter til at levere nogle smagsprøver.

 

Prøver af naturkosmetik kan evt. også komme på tale.

 

Musik:

Kan der arrangeres noget levende musik til lejligheden, er det jo et sikkert trækplaster. Der sker jo normalt ikke for meget i byerne.

 

 

30-12-2008

Orientering om foreningerne i arbejdsgruppen bag natursundhedsbussen:

 

Biodynamisk Forbrugersammenslutning, BioF

Foreningen BioF har siden 1993 arbejdet for at udbrede kendskabet til biodynamiske metoder og produkter ved at arrangere foredrag, deltage i messer og forsøge på at påvirke politikere, myndigheder m.v. BioF støtter avlerne, forhandlerne og fabrikanterne samt forskningen. Forbrugerne søges oplyst om, at biodynamisk kvalitet er den bedste. BioF har fælles blad, ’Biodynamisk Jordbrug’, med de biodynamiske avlere. BioF udsender oplysende e-mails til flere hundrede (til dem der måtte ønske det).

 

Dansk Vegetarforening

Dansk Vegetarforening arbejder for at inspirere danskerne til at spise mere frugt og grønt og reducere kødforbruget. I debatten om både sundhed, fødevarekrise og drivhuseffekt er de negative konsekvenser af kødforbruget en ofte overset faktor. Fordelene ved at reducere kødspisning har ellers stor betydning både for vores helbred, miljø og klima. Også adgangen til fødevarer for alle og ikke mindst dyrevelfærd påvirkes positivt ved en reduktion af kødforbruget.

Disse temaer samt praktiske råd og erfaringer med kødfri kost behandles i kvartalstidsskriftet Vegetaren, der dækker en bred vifte af grønne emner, som aktuelle nyheder, opskrifter fra nær og fjern, ernæring, livsstil, læserbrevkasse mv. Læs mere på www.vegetarforening.dk

 

Forebyggelses- og Patientrådet, FPR

Til almindelig orientering kan nævnes, at FPR siden sin start i 1991 ihærdigt har forsøgt at opildne sundhedssystemet til et samarbejde mellem de to helsesektorer, samt til konkurrencelighed på sundhedsområdet gennem ønsket om at fremme et frit valg. Bl.a. har FPR fremstillet et oplæg til et helt nyt sundhedssystem, præsenteret for Regering og Folketing medio 2004.

I marts 1992 underskrev 51 organisationer en fælles henvendelse til forskningsministeren og partierne på Christiansborg. Formålet var afgivelse af et ændringsforslag til lov nr. L 19 om biomedicinsk forsøgsvirksomhed samt Det Etiske Råd og et videnskabsetisk komitésystem (VEK).

Igennem årene har der været taget mange lignende initiativer fra FPR’s side, og nogle gange har initiativerne været kronet med held.

Det gælder ikke mindst momsfritagelsen for alternativ behandling, hvilket blev gennemført med succes sammen med MayDay.

Yderligere bør nævnes akupunktørernes fritagelse for supervision, som vi fik den tidligere sundhedsminister til at love os.

I en årrække har FPR arrangeret kongresser eller møder på Christiansborg eller i Nørrebrohallen om forskellige emner, såsom vegetarisme, naturmedicin m.m.

6. oktober 2005 arrangerede FPR en demonstration på slotspladsen foran Christiansborg om ligestilling på sundhedsområdet. Adskillige betydende, danske, alternative sundhedsorganisationer var repræsenteret.

Vi må være glade for de små fremskridt. Det store gennembrud vil naturligvis også komme, men næppe med sundhedsmyndighedernes umiddelbare hjælp.

Ovennævnte anføres for at give jer en idé om seriøsiteten i FPR’s arbejde.

FPR står for udveksling af mails blandt medlemmerne, samt udsendelse af nyheder.

 

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft. LFK

LKF blev stiftet den 21. sept. 1988 af Lars Okholm, Hans Ravn Gydesen, Jan Berthelsen (barnebarn af Viggo Berthelsen), Grete Hinge og Gunnar Sundien.

Lige fra begyndelsen har idéen med LFK været at protestere mod den ensidige kræftbehandling, hvor der udelukkende benyttes kirurgi, kemoterapi og bestråling.

LFK mener, at KAMB, komplementær, alternativ medicin + behandling, bør tilbydes danskerne på lige vilkår med de immunsystembelastende behandlinger.

LFK mener endvidere, at giftfrie fødevarer bør lanceres til priser, der er lavere end priserne på giftfyldte fødevarer.

Det kalder EU imidlertid prisdifferentiering, og noget sådant opfatter EU som konkurrenceforvridende. Unionen er desværre meget styret af sin industri i stedet for af sund fornuft og af, hvad borgerne mener.

 

fortsættes side 2

 

Natur-Balance-Husene, NBH

NBH’s formål er at udbrede kendskabet til sammenhængen mellem krop, psyke og ånd for at skabe balance mellem mennesker, dyr, planter og jorden, og at etablere fora, hvor der er behandlere til stede, og hvor mennesker kan blive til inspiration og glæde ved at hjælpe hinanden, i udveksling af erfaringer omkring naturlige helbredelsesmuligheder, sund levevis og personlig udvikling. Der findes Natur-Balance-Huse i forskellige byer rundt om i landet.  I disse huse holdes løbende arrangementer med foredrag og prøver på forskellige former for naturbehandlinger. Man kan komme på NBH’s oplysende e-mail-liste.

 

 

Arrangører:

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, www.forebyg.dk, tlf. 3860 9680

 

Forebyggelses- og Patientrådet, www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk, 3860 9680

Biodynamisk Forbrugersammenslutning, 4828 8700, 3887 9580

 

Natur-Balance-Husene, www.alternativbehandlernet.dk/naturbalancehuse, 4828 8700

 

Dansk Vegetarforening, www.vegetarforening.dk, 7022 4001

 

 

 

Sponsorer af natursundhedsbussen 2009

 

  

Dansk Helios, Østerskovvej 2, Pjedsted, 7000 Fredericia, 7595 4088, www.helios.dk  

 

Biosym A/S, Skolegade 49, 7430 Ikast, 9725 2015, www.biosym.dk

 

InspirationsCenter Maribo, Kirkevej 13, Huseby, 4930 Maribo,

5478 4400, www.icmaribo.dk

 

ANJO A/S, Poppelgårdsvej 17, 2860 Søborg, 3819 1889, www.anjo.dk

 

Helsam A/S, Rønsdam 1, 6400 Sønderborg, 7448 8140, www.helsem.dk

 

Bageriet Aurion, Guldagervej 525, Guldager, 9800 Hjørring,

9896 3444. www.aurion.dk

 

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, LNS, Bækkevang 51, 2800 Lyngby, 7022 2339, www.LNSnatur.dk

 

Merkurfonden, Vesterbrogade 40, 1., 1620 Kbh. V.