FPR Startside   Vedtægter  Medlemmer  Historier Natursundhedsbussen 

Bilagsskrivelser  Gave til fond  SOS Pjecen

 

International Underskriftsindsamling

Stop forslag i EU om forsøg på mennesker uden samtykke HER

 

Forebyggelses- og Patientrådet

Hvad er FPR?

Hvad vil FPR arbejde for?

Hvad kan FPR gøre for dig?

Hvad er Forebyggelses- og Patientrådet (FPR)?

FPR blev oprettet i januar 1991 med det formål at samle flest mulige grupper inden for alternativ sundhed, fx patientforenin-ger, forebyggende virksomheder, foredragsforeninger, oplysningsforeninger, selvhjælpsgrupper og tværfaglige helseforeninger i Danmark i denne paraplyorganisation.

FPR går ind for forebyggelse og naturlige helbredelsesmetoder med hele kroppen og psyken i centrum. Herunder hører som det primære, at mennesket selv må tage ansvar for sin sygdom og helbredelse gennem sund kost og positive tankemønstre.

FPR vil arbejde for følgende:

FPR ser gerne, at der af hensyn til det frie valg blandt behandlere efterhånden oprettes autorisations/registrerings-ordninger for alle behandlergrupper. Dette vil lette mennesker i deres valg af terapeut.

FPR vil nationalt tilstræbe gode kontakter til sundhedsmyndig-hederne og internationalt (specielt på europæisk plan) søge samarbejde og kommunikation med lignende organisationer. Vi mener, at alle bør have lige ret til sundhed samt at der bør lægges vægt på at fjerne årsagerne til sygdom.

Alle registrerede behandlere bør ligestilles i forhold til den nuværende sundhedssektor med hensyn til uddannelses-muligheder, momsfritagelse, tilskud til behandling samt ret til at praktisere på lige fod med læger. Der bør være gensidig henvisningsret imellem fagene.

Fremtidens behandlingscentre bør tilbyde borgerne integreret behandling med frit valg mellem læger, kiropraktorer, psykologer, kinesiologer, biopater, zoneterapeuter, homøopater, kostvejledere, psykoterapeuter m.fl. Alle behandlere bør gennem efteruddannelse eller via en udbygning af selv uddannelsen have mulighed for at tilegne sig viden om områderne ernæring, homøopati, biopati, kinesiologi, zoneterapi, healing mv.

Det er vigtigt, at indsatsen på forebyggelsesområdet intensiveres betydeligt, bl.a. gennem øget indsats på børnehave- og folkeskoleniveau.

Der bør oprettes rygerum alle offentlige steder, så passiv rygning kan undgås.

Information om naturlige helbredelsesmetoder og effektiv forebyggelse bør forefindes på ethvert bibliotek og på nettet.

Ernæring på hospitaler, plejehjem, institutioner, skoler m.m. må gøres sundere, og råvarerne bør være biodynamiske eller økologiske.

FPR lægger primært vægt på den forebyggende indsats i Danmark.

Forskningen på det forebyggende, ernæringsmæssige og naturmedicinske område skal intensiveres. Herunder hører naturligt, at man søger virkningen af naturterapeutisk/integreret behandling samt virkningen af naturmedicin dokumenterer, fx ved sociologiske metoder.

Forskningen ved de billeddannende metoder skal mangedobles. Metoden viser hidtil ikke målte naturkræfter, livskraftfelterne. Metoden kan kvalitetsmæssigt ved hjælp af edb-data-analyser indbyrdes skelne mellem biodynamiske, økologiske, konventionelle og gen-modificerede madvarer. De sidste har særlig ringe billeddannende evner. 2 Ph.d-afhandlinger om metoden er godkendt på Landbohøjskolen.

Al naturmedicin og kosttilskud såvel som lægeordineret medicin skal varedeklareres, også med hensyn til virkninger og bivirkninger. FPR vil arbejde for en frivillig registrering af virkningen af naturmedicin og kosttilskud. Alle farlige stoffer skal ligeledes deklareres.

FPR vil arbejde for at mennesker fra den alternative helsesektor bliver repræsenteret i organer som Forbrugerrådet, de videnskabsetiske komitéer, Etisk Råd, forskningsrådene, Patientklagenævnet, lokale forebyggelses- og sundhedsråd samt andre organisationer af betydning for sundheden.

Vi vil formidle rådgivning til medier, politiske partier osv.

FPR vil endvidere arbejde for oprettelse af en uafhængig, alternativ sundhedsstyrelse, der bl.a. kan rådgive politikere og myndigheder.

Hvad kan FPR gøre for dig?

Informere om hvad der sker på natursundhedsområdet. Dette foregår gennem udsendelse af referater og nyhedsbreve (fortrinsvis som e-post).

Omtale medlemmernes aktivitetsprogrammer for hinanden og udadtil.

Hjælpe med styrkelse og samordning af det forebyggende arbejde.

Stimulere det danske sundhedssystem til at iværksætte undersøgelser med forebyggende sigte.

Oplyse om forebyggelse og skabe debat herom.

Give oplysninger om forskellige former for behandlinger.

Arrangere eller være medarrangør af seminarer, messer, udstillinger og lignende med oplysning som formål.

Mennesket i centrum

 

Bliv medlem af Forebyggelses- og Patientrådet

 

Vil du høre nærmere om FPR, kan du kontakte:

 

 

Rådsformand Lars Mikkelsen

Toftevænget 30

3320 Skævinge

Tlf. 4828 8700

E-post: lars@t-mikkelsen.dk

 

FPR finder det virkelig problematisk, at et stigende antal mennesker over hele verden fejlbehandles og skades af medicinske bivirkninger. Det præcise talmateriale for Danmark ville vi gerne give læseren, men vi har det ikke. I stedet for bringer vi tallene fra USA, så kan læseren selv regne på tallene. Der er 280 mio. mennesker i USA og 5,3 mio. i Danmark. De amerikanske dødstal er pr år: Anden verdenskrig 49.000(1) personer, Vietnamkrigen 5.600(2), medicinske bivirkninger år 106.000(3), medicinsk fejlbehandling 250.000(4), på grund af næringsstoffer 0(5).

(1),(2)Historiske facts. (3)JAMA, Journal of American Medical Association. (4)Ralph Naders Hospitalsrapport. (5)Forsker Dr. Joel D Wallach

Forebyggelse samt overgang til naturmedicin, som ikke skader, vil kunne foretages for 25% af, hvad det koster med syntetisk symptombehandling.